Okresowe przeglądy budowlane

Proponujemy Państwu pomoc i współpracę, polegającą na przeprowadzaniu corocznych przeglądów należących do Państwa budynków i założeniu Książki Obiektu Budowlanego.

Pragniemy przypomnieć Państwu o wynikającym z Prawa Budowlanego obowiązku przeprowadzania corocznych przeglądów stanu technicznego budynków. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu. Najemca zaś, o ile w ograniczony sposób odpowiada za dzierżawiony budynek, o tyle w momencie kontroli urzędów państwowych może, w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zostać ukarany mandatem.

W interesie własnym Najemcy leży posiadanie wiedzy o faktycznym stanie technicznym dzierżawionego obiektu. Nieodłączną częścią dokumentacji jest także obowiązkowa Książka Obiektu Budowlanego, w której znajdują się adnotacje dotyczące przeprowadzanych cyklicznie przeglądów i remontów oraz spis posiadanej dokumentacji technicznej budynku, dokumenty administracyjne, a także opis techniczny obiektu wraz z planem sytuacyjnym.

O Książkę pytają i sprawdzają jej zawartość:

– Inspektorzy Nadzoru Budowlanego,
– Inspektorzy Inspekcji Sanitarnej,
– Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy,
– Inspektorzy Ochrony Środowiska,
– Kontrolerzy Państwowej Straży Pożarnej,
– Kontrolerzy Urzędu Skarbowego,
– Ubezpieczyciele (przy wycenie obiektu lub przed wypłatą odszkodowania)