Naprawa i regeneracja posadzek

– Poprawa wytrzymałości mechanicznej górnej powierzchni posadzki.
– Naprawa uszkodzonych dylatacji.
– Naprawa rys i spękań podłoża betonowego.
– Likwidacja pylenia posadzki betonowej.
– Likwidacja pustek powietrznych pod posadzką.
– Uzupełnianie lokalnych ubytków posadzki.
– Poprawa stopnia równości posadzki.
– Poprawa nośności posadzek i stropów.
– Wykonywanie warstw antypoślizgowych.
– Poprawa estetyki i BHP.
– Cięcie betonu w technice diamentowej.